آشنایی با مفاهیم برون‌سپاری منجر به درک عمیق‌تر جایگاه استفاده از این رویکرد برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها می‌شود. به همین منظور تصمیم گرفتیم که در چند پست این مفاهیم را بیان کنیم. در این پست به عنوان اولین پست درباره این موضوع، به تفاوت برون‌سپاری با پیمانکاری، سطوح مختلف برون‌سپاری و همچنین برون‌سپاری استراتژیک اشاره می‌کنیم.

(بیشتر مطالعه کنید: برون‌سپاری چه کمکی به ما می‌کند؟)

در زیر مفاهیمی اصولی در خصوص برون‌سپاری بیان شده است.

تفاوت برون‌سپاری با پیمانکاری

در برون‌سپاری با استفاده از منابع بیرون از سازمان که توانمندی‌های ویژه‌ای دارد، تجدید ساختار برای فعالیت‌های ویژه انجام می‌گیرد. اما در پیمانکاری، قسمتی از فعالیت‌های سازمان با کمک پیمانکار انجام می‌شود و هیچ نوع تجدید ساختاری انجام نمی‌گیرد.

سطوح مختلف برون‌سپاری

 برون‌سپاری را می‌توان در سطوح زیر انجام داد:

در سطح تجهیزات (component parts) :

در این سطح، سازمان نیاز خود را از طریق در اختیار گرفتن برخی تجهیزات (مانند دستگاه‌های چاپ و تکثیر) از خارج از سازمان برطرف می‌نماید.

در سطح فرد (individual parts) :

در این سطح، خدمات یک فرد (مانند ماشین‌نویس) از بیرون سازمان دریافت می‌گردد.

در سطح وظیفه (functional parts) :

در این سطح، سازمان کلیه‌ی وظایف و خدمات یک شغل (مانند نگهبانی) را از بیرون سازمان دریافت می‌نماید.

در سطح فرآیند (process parts) :

در این سطح، سازمان کل یک فرآیند (مانند حسابرسی از سازمان) را از بیرون از سازمان تامین می‌کند.

برون‌سپاری استراتژیک چیست؟

عبارتست از یک نگاه استراتژیک به برون‌سپاری به نحوی که بتواند فرآیندهای مشکل‌آفرین، بهره‌وری پایین، مشکلات کارکنان و امثال آن را در یک نگاه بلند مدت حل کند. بر این اساس برون‎سپاری زمانی استراتژیک خواهد شد که با استراتژی‎های بلند مدت سازمان هم‌راستا شود. «مبفا» یکی از مجموعه‌های فعال در زمینه‌ی برون‌سپاری است و شما می‌توانید فعالیت‌های خود را به این مجموعه برون‌سپاری کنید.

در اینجا لیست خدمات مرکز برون‌سپاری فعالیت آریانا معرفی شده است.