نمونه‌کارها

معرفی نمونه خدمات «مبفا» به مشتریانترجمه کتاب راهنمای بررسی مطالب

ترجمه کتاب راهنمای بررسی مطالب
تولید محتوا

تولید بولتن نیروی کار آینده

تولید بولتن نیروی کار آینده
بصری‌سازی محتوا, تولید محتوا

بررسی برد رسانه‌ای استارتاپ‌ها

بررسی برد رسانه‌ای استارتاپ‌ها
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

پیاده‌سازی صوت و تدوین صورت‌جلسات

پیاده‌سازی صوت و تدوین صورت‌جلسات
تولید محتوا

جمع‌آوری، تمیزسازی و ورود داده در سامانه

جمع‌آوری، تمیزسازی و ورود داده در سامانه
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

صفحه‌آرایی و طراحی ظاهری بولتن‌های رویش

صفحه‌آرایی و طراحی ظاهری بولتن‌های رویش
بصری‌سازی محتوا

ارزیابی و نظارت بر محتوای سایت ppt.ir

ارزیابی و نظارت بر محتوای سایت ppt.ir
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

تولید بولتن سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی

تولید بولتن سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی
بصری‌سازی محتوا, تولید محتوا

مشارکت در نوشتن کتاب

مشارکت در نوشتن کتاب
تولید محتوا

ارزیابی تصاویر

ارزیابی تصاویر
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

کمک در فرآیند ارزیابی طرح‌های کسب‌وکار

کمک در فرآیند ارزیابی طرح‌های کسب‌وکار
خدمات ارتباط با مشتریان

جمع‌آوری قوانین مربوط به استارتاپ‌ها

جمع‌آوری قوانین مربوط به استارتاپ‌ها
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

نگاشت نقشه اکوسیستم کارآفرینی کشور

نگاشت نقشه اکوسیستم کارآفرینی کشور
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

تولید کتابچه سرگرمی‌آموزی

تولید کتابچه سرگرمی‌آموزی
تولید محتوا

اینفوگرافیک استراتژی‌های شرکت‌های دارویی

اینفوگرافیک استراتژی‌های شرکت‌های دارویی
بصری‌سازی محتوا

ترجمه و تدوین کتب منابع انسانی

ترجمه و تدوین کتب منابع انسانی
تولید محتوا

ویراستاری کتاب نوبل فروش

ویراستاری کتاب نوبل فروش
تولید محتوا

طراحی جلد و صفحه آرایی یک کتابچه

طراحی جلد و صفحه آرایی یک کتابچه
بصری‌سازی محتوا

دبیرخانه طرح ملی 100 استارتاپ

دبیرخانه طرح ملی 100 استارتاپ
خدمات ارتباط با مشتریان

تولید فایل ارائه

تولید فایل ارائه
بصری‌سازی محتوا