نمونه‌کارها

معرفی نمونه خدمات «مبفا» به مشتریانترجمه کتاب راهنمای بررسی مطالب

ترجمه کتاب راهنمای بررسی مطالب
تولید محتوا

تولید بولتن نیروی کار آینده

تولید بولتن نیروی کار آینده
بصری‌سازی محتوا, تولید محتوا

بررسی برد رسانه‌ای استارتاپ‌ها

بررسی برد رسانه‌ای استارتاپ‌ها
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

پیاده‌سازی مصاحبه‌ها و صورت‌جلسات

پیاده‌سازی مصاحبه‌ها و صورت‌جلسات
تولید محتوا

جمع‌آوری، تمیزسازی و ورود داده در سامانه

جمع‌آوری، تمیزسازی و ورود داده در سامانه
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

صفحه‌آرایی و طراحی ظاهری بولتن‌های رویش

صفحه‌آرایی و طراحی ظاهری بولتن‌های رویش
بصری‌سازی محتوا

ارزیابی و نظارت بر محتوای سایت ppt.ir

ارزیابی و نظارت بر محتوای سایت ppt.ir
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

تولید بولتن سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی

تولید بولتن سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی
بصری‌سازی محتوا, تولید محتوا

مشارکت در نوشتن کتاب

مشارکت در نوشتن کتاب
تولید محتوا

ارزیابی تصاویر

ارزیابی تصاویر
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

کمک در فرآیند ارزیابی طرح‌های کسب‌وکار

کمک در فرآیند ارزیابی طرح‌های کسب‌وکار
خدمات ارتباط با مشتریان

جمع‌آوری قوانین مربوط به استارتاپ‌ها

جمع‌آوری قوانین مربوط به استارتاپ‌ها
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

ترجمه و بارگذاری پست در سایت

ترجمه و بارگذاری پست در سایت
تولید محتوا

نگاشت نقشه اکوسیستم کارآفرینی کشور

نگاشت نقشه اکوسیستم کارآفرینی کشور
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

گزارش سرگرمی‌آموزی (آموزش سرگرمانه)

گزارش سرگرمی‌آموزی (آموزش سرگرمانه)
تولید محتوا

گیف‌های کانال طبایع

گیف‌های کانال طبایع
بصری‌سازی محتوا

اینفوگرافیک استراتژی‌های شرکت‌های دارویی

اینفوگرافیک استراتژی‌های شرکت‌های دارویی
بصری‌سازی محتوا

ترجمه و تدوین کتب منابع انسانی

ترجمه و تدوین کتب منابع انسانی
تولید محتوا

استخراج اطلاعاتی درباره اطبا سنتی

استخراج اطلاعاتی درباره اطبا سنتی
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

جمع‌آوری اطلاعاتی درباره اقتصاد انگلستان

جمع‌آوری اطلاعاتی درباره اقتصاد انگلستان
خدمات نظارتی و جمع‌آوری داده

ویراستاری کتاب نوبل فروش

ویراستاری کتاب نوبل فروش
تولید محتوا

اطلاع‌رسانی شرکت در یک کارگاه آموزشی

اطلاع‌رسانی شرکت در یک کارگاه آموزشی
خدمات ارتباط با مشتریان

تولید فایل ارائه برای وزارت کشور

تولید فایل ارائه برای وزارت کشور
بصری‌سازی محتوا

طراحی لوگو و سربرگ

طراحی لوگو و سربرگ
بصری‌سازی محتوا

طراحی جلد و صفحه آرایی یک کتابچه

طراحی جلد و صفحه آرایی یک کتابچه
بصری‌سازی محتوا