تیم «مبفا»

‌جوان، پرانگیزه، علاقه‌مند به یادگیری

محمدرضا میر
محمدرضا میر

تولید محتوا

آشنایی بیشتر

حسین خیرجو
حسین خیرجو

نظرسنجی و خدمات نظارتی

آشنایی بیشتر

جواد
جواد

گرافیست و موشن گرافیست

آشنایی بیشتر

میثم
میثم

گرافیست و تبلیغات اینترنتی

آشنایی بیشتر

مطهره
مطهره

مترجم زبان انگلیسی

آشنایی بیشتر

نازین
نازین

مترجم زبان انگلیسی

آشنایی بیشتر

بهاره
بهاره

مترجم زبان انگلیسی

آشنایی بیشتر

شبنم
شبنم

مترجم زبان انگلیسی

آشنایی بیشتر

محمد‌مهدی
محمد‌مهدی

مترجم فرانسوی و اسپانیایی

آشنایی بیشتر

طاها
طاها

مترجم زبان انگلیسی

آشنایی بیشتر

محمدرسول
محمدرسول

جمع‌آوری داده

آشنایی بیشتر

محمدرضا
محمدرضا

سئو و جمع‌آوری داده

آشنایی بیشتر

حمیدرضا
حمیدرضا

جمع‌آوری داده

آشنایی بیشتر

عارف
عارف

ایندیزاین

آشنایی بیشتر

نرگس
نرگس

نظرسنجی و خدمات نظارتی

آشنایی بیشتر

سمیرا
سمیرا

ویراستار

آشنایی بیشتر

صابر
صابر

نریتور

آشنایی بیشتر

آرزو
آرزو

نریتور

آشنایی بیشتر

کیمیا
کیمیا

نریتور

آشنایی بیشتر

سارا
سارا

نریتور

آشنایی بیشتر