جزئیات پروژه

سال شروع فعالیت: 1397
سال پایان فعالیت: در حال انجام

افراد فعال در انجام پروژه:
«محمدرضا میر» کد 5157
«مطهره» کد 3151
بنا بر نیاز موسسه دانش‌بنیان برکت، مجموعه‌ی «مبفا» فعالیت تولید محتوای تخصصی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خطرپذیر را برای بخش بلاگ سایت این موسسه برعهده گرفت. کلیه‌ی مراحل یافتن مطالب، ترجمه و تدوین و بارگذاری برعهده‌ی «مبفا» بوده است و کارشناسان کارفرما قبل از انتشار محتوا، کیفیت مطالب را ارزیابی می‌کنند. حجم و روند بارگذاری مطالب وابسته به اعلام کارفرما است.