جزئیات پروژه

سال انجام پروژه: 1397
مدت زمان انجام پروژه: 1 ماه

افراد فعال در انجام پروژه:
«حسین خیرجو»
«محمدرضا میر»
«جواد»
در سال 1397 بنا به درخواست موسسه دانش‌بنیان برکت بولتنی با موضوع CVC (سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی) تولید شد. این بولتن 136 صفحه‌ای تخصصی در طول مدت 1.5 ماه تهیه شد. کلیه‌ی محتواهای بولتن از منابع معتبر خارجی ترجمه شده است.جمع‌آوری محتوا، ترجمه محتوا، تدوین گزارش، صفحه‌آرایی و طراحی ظاهری بولتن نیز برعهده‌ی مجموعه‌ی «مبفا» بوده است. بنا به درخواست کارفرما علاوه بر بولتن، یک خلاصه مدیریتی 4 صفحه‌ای نیز برای مدیران مربوطه تهیه شد و به کارفرما ارائه گردید.